عنوان رویداد :  رشته های جدید واحد


تاریخ برگزاری :  1399/06/04


مکان :  روابط عمومی
رشته های جدید واحد مقاطع کاردانی و کارشناسی: 

میکروبیولوژی (کارشناسی)

مشاوره ( کارشناسی)

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات ( کارشناسی)

حقوق- حقوق ثبتی ( کارشناسی)

صنایع دستی - فرش دستباف ( کاردانی)