عنوان رویداد :  جشنواره از حماسه تا حماسه


تاریخ برگزاری :  1399/07/29


مکان :  دانشگاه آزاد اسلامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند: