عنوان رویداد :  جشنواره از حماسه تا حماسه


تاریخ برگزاری :  1399/07/29


مکان :  دانشگاه آزاد اسلامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی  برگزار می کند:

جهت اطلاع از نحوه شرکت درجشنواره  کلیک کنید.