نوع رویداد :

جستجو در متن یا عنوان :استقبال از شهدای گمنام

درون دانشگاهی

استقبال از شهدای گمنام


تاریخ برگزاری : 97/12/18 


مسابقات نجات تخم مرغ

درون دانشگاهی

مسابقات نجات تخم مرغ


تاریخ برگزاری : 97/11/08 


مسابقات سازه های ماکارانی

درون دانشگاهی

مسابقات سازه های ماکارانی


تاریخ برگزاری : 97/10/15