برنامه زمانبندی #ثبت‌_نام و انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی در ترم مهر 99 (ورودی های ما قبل 99)
 

برنامه زمانبندی  #ثبت‌_نام و انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی در ترم مهر 99 (ورودی های ما قبل 99)

گروه

تاریخ روز

ورودی

نوبت دوم

از ساعت 15 الی 21

نوبت سوم

از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد

سوم

سه شنبه

99/6/25

ورودی های 96 و ماقبل

استان گلستان

دانشجویان نوبت اول و دوم که موفق به انتخاب واحد نشده اند

چهار شنبه

99/6/26

ورودی های 97 و 98

استان گلستان

دانشجویان نوبت اول و دوم که موفق به انتخاب واحد نشده اند

 

 

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد برای دانشجویانی که در این دوره موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند مجدد اطلاع رسانی خواهد شد

  تاریخ بروزرسانی : 18 شهریور 1399 - 10:21

  بازدیدها : 88 مورد