دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

              

 جناب آقای:  ابراهیم ابراهیمی

تاریخ انتصاب: 1382

مدت مسئولیت: 5 سال

 جناب آقای: دکتر اسماعیل علی بیکی

تاریخ انتصاب: 1387

مدت مسئولیت: 7 سال

 

 جناب آقای: دکتر رضا رضایی شیرازی

تاریخ انتصاب: 1394

مدت مسئولیت: 3 سال

 

IMG 4319

 

جناب آقای: دکتر احمد مهرابیان

تاریخ انتصاب: 1397

مدت مسئولیت: تاکنون

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.