دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

ضوابط اجرایی تيمهاي تحقيقاتي دانشجویی:

•  تيم تحقيقاتي دانشجويي زير نظر يك عضو هيأت علمي دانشگاه و تعدادي دانشجو  اجرا مي گردد (حداقل 2 دانشجو) 
•  حداكثر هزينه پرداختی به تيم هاي تحقيقاتي طبق مصوبه شورای پژوهشی واحد گنبد کاووس ........................ ريال مي باشد.
•  حداكثر زمان پايان اجراي يك تيم تحقيقاتي و تسويه حساب ............................ مي باشد.
•   در طول اجراي تحقيق لازم است گزارش ميان دوره اي تحويل گردد.
•   جهت تسويه حساب نهايي ارائه يك مقاله علمي در مجلات ( علمي عمومي ، علمي تخصصي و ...) يا همايشهاي (منطقه اي ، ملي و ...) و يا ارئه سخنراني مصوب يا ثبت اختراع به نام واحد دانشگاهي الزامي است.
•   هر عضو هيأت علمي با مرتبه استادياري به بالا حداكثر 3 و مربي حداكثر2 تيم تحقيقاتي را مي تواند در طول يك دوره راهنمايي نمايد .
حداكثر هزينه جهت شرکت تيم هاي تحقيقاتي در مسابقات تا سقف .................................. ريال و يك بار در سال مي باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.