دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
فرم ها ی پژوهشی
فرم های کارآموزی مشاهده
 فرم ارزشيابي  كارگاه آموزشي

مشاهده

 فرم ارزيابي گزارش نهائي طرح پژوهشي                                  مشاهده
 فرم بررسي ترجمه كتاب مشاهده
 فرم استفاده از امتیاز پژوهشی مقاله مشاهده
 فرم ترفیع مشاهده  
 فرم داوری مقالات مشاهده
 فرم داوري كتاب مشاهده
 فرم سخنرانی مشاهده
 فرم برنامه پژوهشي هيات علمي  مشاهده
 فرمت مجوز كنفرانس هاي خارجي مشاهده
مراحل و فرمهای چاپ کتاب مشاهده
فرمهای خام طرح پژوهشی مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.