دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تشويق مقالات و تسهيلات شركت در همايش

امتيازاتي كه به مقالات (چاپ شده به نام دانشگاه آزاد اسلامي به صورت صحيح) داده مي شود به قرار ذيل است :
1ـ تسهيلات شركت در همايش هاي داخلي و خارجي (شامل پرداخت هزينه ثبت نام ، بليط رفت و برگشت و اقامت)
(كنفرانس هاي ملي و بين المللي تا سقف 3/000/000ريال ، كنفرانس هاي منطقه اي وا داخلي تا سقف 1/000/000 ريال و كنفرانس هاي خارجي تا سقف 30ميليون ريال)
2 ـ تشويق مقالات (چاپ شده به طور كامل در مجلات و همايش ها)
3 ـ امتياز پژو هشي مقالات

بخشنامه تشویق مقالات علمی مشاهده
متمم شیوه نامه تشویق مقالات علمی    مشاهده
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی مشاهده
فهرست نشریات علمی معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه ISI مشاهده
فهرست نشریات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی -۲۰۱۶-ISI -JCR مشاهده
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم - مهرماه 96
مشاهده
Scopus 2016 مشاهده
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها مشاهده
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار وزارت علوم تا مهرماه 96 مشاهده
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد تا مهرماه 96 مشاهده

    

تسهيلات شركت در همايش ها

الف) تسهيلات شركت در همايش هاي داخلي شامل پرداخت هزينه ثبت نام ، بليط رفت و برگشت و اقامت مي باشد كه براي كنفرانس هاي ملي و بين المللي داخلي حدكثر تا سقف 3/000/000 ريال و براي كنفرانس هاي منطقه اي و داخلي حداكثر تا سقف 1/000/000 ريال است .
نكته : حداكثر به تعداد روزهاي برگزاري همايش بعلاوه يك روز ماموريت (بدون احتساب حق ماموريت) درنظر گرفته مي شود .

شرايط پرداخت تسهیلات به شركت کنندگان در کنفرانس های داخلی 

1- تسهیلات فقط به اعضای هيأت علمي تمام وقت (حداکثر 2 بار در یک سال شمسی) یا نیمه وقت (حداکثر یک بار در یک سال شمسی) پرداخت می گردد. 
2- تخصص ارائه دهنده مقاله با موضوع علمی همایش باید همخوانی داشته باشد. 
 3- تسهیلات فقط به نویسنده اول مقاله پرداخت می گردد.
4- تسهیلات فقط به مقالات سخنرانیکه بصورتFull Text  در مجموعه مقالات چاپ شوند، پرداخت می گردد. همچنین سمت نویسنده اول باید بصورت صحیح(بعنوان مثال در مقالات لاتین:Department of … , gonbad kavoos  Branch,  Islamic Azad University, gonbad kavoos, Iran
و در مقالات فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس ، نام گروه، گنبد کاووس، ایران) ذکر گردد و مقاله برای اولین بار ارائه و چاپ شده باشد.
5- برای تسویه حساب گواهی ارائه مقاله، اصل مقاله چاپ شده به صورت Full Text، بلیط رفت و برگشت، اصل فاکتور اسکان، رسید پرداخت هزینه ثبت نام ضروری است.

ب) همایش های خارجي

هزینه شرکت در همایش های خارجی شامل ثبت نام، بليط رفت و برگشت و اقامت بر اساس منطقه جغرافيايي کشور برگزار کننده تا 30 میلیون ریال قابل پرداخت است.
نکته: منظور از کنفرانس با درجه اعتبار عالی کنفرانس هایی هستند که مقالات آنها به صورت کامل در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه  ISI, Sopus, ISC , Medline از طرف کنفرانس چاپ گردد.
نکته: در صورتی که هزینه ها بیشتر از مقدار تعیین شده شود واحد دانشگاهی می تواند تا سقف 10 میلیون ریال وام دوساله بدون کارمزد از محل بودجه جاری پرداخت نماید. 
نکته: برای ارائه کنندگان مقاله، حداكثر 6 روز ماموريت (بدون احتساب حق ماموریت) در نظر گرفته می شود.

مرجع تصویب کننده پس از تصویب در شورای پژوهشی واحد:

الف)واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و مراکزـ رئیس واحد
ب)واحد کوچک ـ رئیس واحد پس ازتصویب هیأت رئیسه واحد
ج)رؤسای واحد، رؤسا و دبیران مناطق، مشاورین و معاونین ریاست عالیه دانشگاه، اعضای هیات علمی سازمان مرکزی و مامور در سازمان مرکزی ـ معاون پژوهشی دانشگاه 
نکته: کلیه مسافرتهای خارج از کشور باید با هماهنگی معاونت بین الملل دانشگاه صورت پذیرد.  

معیارهای ارزیابی اعتبار کنفرانس توسط گروه تخصصی (حداقل یکی از شرایط)

1- مقاله بصورت کامل در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه  ISI, Sopus, ISC , Medline از طرف کنفرانس چاپ گردد. 
2- برگزارکننده کنفرانس جزء دانشگاههای معتبر باشد.
3- اعضای کمیته علمی کنفرانس از میان اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر باشند. 
نکته: برای تعیین دانشگاه های معتبر لازم است به سایت http://www.webometrics.info  مراجعه و لینک Top 12000 universitiess در قسمت چپ انتخاب گردد. از میان این دانشگاه ها 3000 دانشگاه اول که از نظر کشور جمهوری اسلامی ایران ممنوعیتی برای سفر به آن کشور وجود نداشته باشد به عنوان دانشگاه ها معتبر شناخته می شوند. 
4-برگزارکننده کنفرانس انجمن علمی،مرکز تحقیقاتی یا موسسه علمی معتبر در موضوع کنفرانس باتشخیص گروه باشد.
5- قدمت برگزاری کنفرانس حداقل 5 بار متوالی باشد.

شرايط شركت در سمينار هاي علمي خارج از كشور

ـ عضو هيأت علمي تمام وقت یا نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مربوطه 
ـ تسويه حساب سفر قبلي و اخذ تاييديه نهايي
ـ کنفرانس توسط گروه تخصصی معتبر تشخیص داده شود. 
ـ استفاده از مزاياي اين آيين نامه فقط براي يك بار در هر سال شمسي
نکته: برای اعزام هيئت علمي بار دوم در يك سال شمسی نیاز است مقاله ارائه شده بصورت سخنرانی و کامل در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس و در یک ژئورنال با نمایه  ISI, Sopus, ISC , Medline از طرف کنفرانس چاپ گردد و عضو هیات علمی طی یک سال گذشته دارای یک مقاله علمي پژوهشي، ISI, Sopus, ISC Medline و یا یک کتاب تالیف یا ترجمه شده یا یک اختراع یا پیش کرسی نظریه پردازی باشد. 

مدارك مورد نیاز

1 ـ فرم درخواست تکمیل شده (پیوست شماره یک بخشنامه)
2ـ  پذيرش قطعی مقاله که در آن نام متقاضی، عنوان مقاله و نام واحد دانشگاهی بصورت صحیح ذكر شده باشد.
3ـ چكيده فارسي، انگليسي و مقاله كامل به زبان رسمي سمينار که نام واحددانشگاهی بصورت صحیح ذكر شده باشد.
4 ـ بروشور کنفرانس شامل نام کنفرانس، تاریخ و محل برگزاری و نام اعضای هیات علمی کنفرانس.
5 ـ ارائه مدارك به گروه حداقل دو ماه قبل از برگزاري سمينار

مدارك لازم جهت تسويه حساب

اصل مقاله به صورت چاپ در مجموعه مقالات یا سایت کنفرانس یا CD 
اصل گواهي حضور در سمينار 
اصل بليط و سایر فاکتورها 
کپی صفحه آخر گذرنامه دارای مهر ورود و خروج
گزارش سفر 

تشويق مقالات

مقاله هايي شامل تشويق مي‌شوند كه:
1- بطور كامل در لوح فشرده یا کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ شده باشند.
2- به نام دانشگاه آزاد اسلامی و واحد مربوطه به شکل صحیح ذیل باشد:
Department of managment, Gonbad kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad kavoos, Iran     
و در مقالات فارسی به عنوان مثال:  گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران 

آدرس سایت های مهم

1)سایت ISI :
           http://science.thomsonreuters.com       یا       www.isinet.com     
2)جستجوی مجلاتISI :
          http://science.thomsonreuters.com/mjl / 
 يا       http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D             
 و جستجوی الفبایی مجلاتISI :
          http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d      
3) سایت  Scopus:
          http://www.scopus.com    
4) جستجوی مجلاتScopus :
      http://www.info.sciverse.com/journalmetrics/search2.php  
5) سایت SID:
          http://www.sid.ir   
6) سایت کنفرانسهای خارجی:
      http://www.conferencealerts.com              و               http://www.allconferences.com 
7) سایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی:                  http://rvp.iau.ir 
8- سایت معاونت اداری مالی:                                            http://malisazman.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.