دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تشويق مقالات

امتيازاتي كه به مقالات (چاپ شده به نام دانشگاه آزاد اسلامي به صورت صحيح) داده مي شود به قرار ذيل است :
1 ـ تشويق مقالات (چاپ شده به طور كامل در مجلات و همايش ها)
2 ـ امتياز پژو هشي مقالات

بخشنامه تشویق مقالات علمی مشاهده
متمم شیوه نامه تشویق مقالات علمی    مشاهده
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی مشاهده
فهرست نشریات علمی معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه ISI مشاهده
فهرست نشریات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی -۲۰۱۶-ISI -JCR مشاهده
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم - شهریورماه 97
مشاهده
Scopus 2016 مشاهده
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها مشاهده
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار وزارت علوم تا مهرماه 96 مشاهده
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد تا دیماه 97 مشاهده

   
 

روش آدرس دهی دقیق مقاله : 
فارسی: 
گروه(نام گروه تخصصی)،واحد گنبد کاووس،دانشگاه آزاد اسلامی ،گنبد کاووس، ایران
انگلیسی:
Department of … , gonbad kavoos  Branch,  Islamic Azad University, gonbad kavoos, Iran 


آدرس سایت های مهم

1)سایت ISI :
           http://science.thomsonreuters.com       یا       www.isinet.com     
2)جستجوی مجلاتISI :
          http://science.thomsonreuters.com/mjl / 
 يا       http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D             
 و جستجوی الفبایی مجلاتISI :
          http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d      
3) سایت  Scopus:
          http://www.scopus.com    
4) جستجوی مجلاتScopus :
      http://www.info.sciverse.com/journalmetrics/search2.php  
5) سایت SID:
          http://www.sid.ir   
6) سایت کنفرانسهای خارجی:
      http://www.conferencealerts.com              و               http://www.allconferences.com 
7) سایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی:                  http://rvp.iau.ir 

8) سامانه ارزیابی مجلات (دانشگاه صنعتی شریف)                     impactfactor.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.