دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

یکی از دارایی های مهم هر سازمانی نیروی انسانی آن است که به ویژه در عصر حاضر از اهمّیّت خاصی برخوردار بوده و نیز نقش فراوانی در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد.

درنتیجه دفتر گزینش در هر سازمانی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار و وظایف زیر را به عهده دارد:

- پاسخ کلیة استعلام های بعمل آمده از طرف گزینش سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت تعیین شده

- پاسخ به استعلام هایی که از ناحیة گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی انجام میگیرد با هماهنگی سازمان مرکزی

- اقدام به تحقیق درمورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

- مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

حفظ و حراست از اموال و اماکن دانشگاه به منظور انجام هرچه بهتر وظایف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به همین منظور دفتر حراست واحد که زیرمجموعة حوزة ریاست می باشد، مأمور به انجام وظایف زیر است:

1- ارائة طرح های حفاظتی و حراستی مربوط به ساختمان ها ، تأسیسات ، اموال واحد در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل ها مربوط به بخش های مختلف واحد

2- نظارت بر نحوة حفظ و حراست ساختمان ها و وسایل اداری واحد

3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری دائمی از وقوع حریق و سایر سوانح

4- تهیه و پیشنهاد طرح طبقه بندی اسناد مدارک مصوب

5- نظارت بر نحوة اجرای طرح های حفاظتی و حراستی مربوطه به نیروی انسانی واحد در قالب ضوابط مربوطه

6- تهیة شناسنامه

7- ایجاد بایگانی محرمانه جهت پرونده های حفاظت پرسنلی و سایر اسناد و مدارک مربوطه به وظایف حراست

8- تهیه وارسال اطلاعات مورد نیاز حراست مرکزی در خصوص مأمورین اعزامی به خارج کشور و کاندیداهای مشاغل حساس بمنظور تعیین صلاحیّت

9- توجیه وآموزش حفاظتی مسئولین و پرسنل

10- صدور هرگونه کارت تردد وشناسایی جهت پرسنل محیط م یا افرادی که به نحوی برای مدتی لازم است در محیط تردد نمایند.

11- ایجاد هماهنگی لازم با مسئولین محیط در خصوص انجام وظایف محوله

12- ارائة خدمات لازم به سایر ارگانها (جوابیة استعلام و ...) طبق ضوابط

دکتر احمد مهرابیان رئیس واحد

دکتر معصومه مقیمی معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر جمادوردی گرگانلی دوجی معاون اداری و مالی

دکتر محسن موسیوند معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر علیرضا گرایلی رئیس مرکز گالیکش

 مشخصات فردی ریاست واحد
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
مرتبه علمی:
پست الكترونيكي:
وب سایت :

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.