دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

مراحل چاپ کتب تالیف و ترجمه

الف) دریافت مراحل چاپ کتاب

1 ـ آماده سازی لوح فشرده کتاب و تکمیل فرم توجیهی و تایید گروه و شورای پژوهشی واحد
ـ آماده سازی CD
ـ فرم توجیهی انتشار کتاب
ـ فرم گروه 
ـ دریافت آرم دانشگاه
2 ـ طرح در شورای انتشارات و در صورت تایید ،ارسال به داور
3 ـ اخذ شابک از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
4 ـ اخذ فیپا از کتابخانه ملی
5 ـ اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6 ـ ارسال به چاپخانه
ـ قرارداد تالیف و ترجمه کتاب

ب) محتوا و شکل کتابها

1 ـ دقت ، صحت و حفظ امانت در تالیف و ترجمه کتابها
2 ـ به منظور چاپ آکادمیک روی جلد کتاب فقط "نام" و "نام خانوادگی" صاحب اثرذکر گردد . از ذکر عنوان (دکتر ، مهندس ، عضوهیأت علمی و ... خودداری گردد .)
3 ـ کتاب ها دارای خلاصه ای از محتوای علمی در چند سطر و در پشت جلد آن باشند .
4 ـ خلاصه ای از مشخصات نویسنده (نویسندگان) به همراه ذکر عناوین دیگر آثار او در صفحات اول داخل کتاب 
5 ـ شمارگان در چاپ اول 2000نسخه
6 ـ استفاده از آرم استاندارد دانشگاه آزاد اسلامی در سمت چپ روی جلد کتاب و بالا و سمت راست بالا (لاتین)
7 ـ از چاپ کتابهای تست ، گردآوری سوالات ، آزمون و ... پرهیز گردد .
8 ـ هماهنگی به منظور جلوگیری از دوباره کاری در تالیف و ترجمه و وارد نمودن اطلاعات کتاب مورد نظر به نشانی اینترنتی  WWW.iiau.ca.ir و بررسی کتاب
9 ـ اندازه کتاب باید در قطع وزیری 17*5/24 سانتی متر و متن کتاب در قطع وزیری (5/12 * 20) باشد .

ج) حق الزحمه تالیف و ترجمه کتاب

الف) تالیف کتاب (هرصفحه)
ـ استاد : 75/000ریال
ـ دانشیار 70/000 ریال
ـ استادیار 65/000ریال
ـ مربی : 60/000ريال

ب) ترجمه کتاب (هرصفحه)
ـ استاد : 30/000 تا 65/000 ريال
ـ دانشیار : 30/000 تا 60/000ريال 
ـ استادیار: 30/000تا 55/000 ریال
ـ مربی : 25/000 تا 50/000 ريال

د) حق الزحمه داوری کتاب

الف) تا 150 صفحه
ـ استاد : 750/000 ريال
ـ دانشیار : 700/000 ريال
ـ استادیار : 650/000ريال
ـ مربی : 600/000 ريال 

ب ) بیش از 150 صفحه
ـ استاد : 1/000/000 ريال
ـ دانشیار : 950/000 ريال
ـ استادیار : 900/000 ريال
ـ مربی : 850/000 ريال

نکته : علاوه بر میزان تشویق مندرج در بخشنامه 289886/87 مورخ 86/10/5 مبالغ ذیل نیز بعنوان تشویق پرداخت می گردد .

ﻫ) تشویق کتابها

الف) تالیفی :
ـ از مسیر مرجع تصمیم گیری گذشته باشد (به ازای هر صفحه 10/000ريال حداکثر 2/500/000 ريال برای یک نفر مولف)
ـ از مسیر مرجع تصمیم گیری نگذشته باشد (به ازای هر صفحه 10/000ريال و حداکثر 1/500/000 ریال برای یک نفر مولف)

ب) ترجمه ای :
ـ از مسیر مرجع تصمیم گیری گذشته و توسط دانشگاه داوری شده باشد(به ازای هر صفحه 10/000ريال و حداکثر1/900/000ريال برای یک نفر مولف)
ـ از مسیر مرجع تصمیم گیری نگذشته و توسط دانشگاه داوری نشده باشد (به ازای هر صفحه 10/000ريال و حداکثر 1/200/000ريال برای یک نفر مولف)

ج ) سایر : کتاب هایی که قابل تفکیک به تالیف یا ترجمه نباشند براساس نظر مرجع تصمیم گیری در یکی از تقسیم بندی های تالیف و ترجمه قرار گرفته و حداکثر از 60درصد مبلغ آن بهره مند می شوند .

نکته : 
1 ـ فقط کتابهایی مورد تشویق قرار می گیرند که به نام دانشگاه آزاد اسلامی با ذکر واحد مربوطه منتشر شود.
2 ـ پدید آورندگانی که نام دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه دیگر موسسات علمی ذکر نمایند ، شامل تشویق نمی شوند .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.