دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

دکتر احمد مهرابیان رئیس واحد

دکتر معصومه مقیمی معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر جمادوردی گرگانلی دوجی معاون اداری و مالی

دکتر محسن موسیوند معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر علیرضا گرایلی رئیس مرکز گالیکش

 مشخصات فردی ریاست واحد
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
مرتبه علمی:
پست الكترونيكي:
وب سایت :

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.