اعضای هیئت رئیسه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

دکتر احمد مهرابیان رئیس واحد

دکتر معصومه مقیمی معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر جمادوردی گرگانلی دوجی معاون اداری و مالی

دکتر محسن موسیوند معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر علیرضا گرایلی رئیس مرکز گالیکش

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.