دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

بخشنامه های مربوط به مقالات علمی

 بخشنامه 87/352676 مورخ 92/10/22

 بخشنامه 87/25426 مورخ 93/2/10

 بخشنامه 70/81248 مورخ 93/9/1

فهرست نشریات معتبر

نام

عنوان

تاریخ اصلاح

 نشریات نمایه شده در پایگاه  بین المللی ISI

List of ISI Journals (JCR)-2013

1393/10/29

نشريات علمي نمايه شده در پايگاه بين المللي -2011-ISI -JCR

List of ISI Journals (JCR) 2011

1392/12/18

 نشريات علمي نمايه شده در پايگاه بين المللي -2012-ISI -JCR

List of ISI Journals (JCR) 2012

1392/12/18

 نشريات علمي نمايه شده در پايگاه بين المللي -2010-ISI -JCR

List of ISI Journals(JCR) 2010

1393/05/05

  List of SCOPUS -2013

1394/03/24

 نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت 94

نشريات معتبر وزارت علوم - ارديبهشت 94

1394/03/26

فهرست نشريات نامعتبر خارجي-اردیبهشت 94

 

آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر و جعلی، همواره از طریق وبگاه دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس http://rppc.msrt.ir منتشر می شود

در خصوص این سیاهه ها، توجه به نکته های زیرضروری است

با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدول های جداگانه ای قرار داده می شوند

نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ منتشر شدۀ این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است بنابراین، با انتشار هر سیاهۀ جدید بر روی وب سایت این دفتر، سیاهه های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به طور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار می گیرد. به این ترتیب، اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخ های درج شده در آخرین سیاهه، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهه های قدیمی خودداری شود

با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشان دهندۀ زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی « با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وب سایت ملاک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه های قبلی محسوب می شود

دریافت لیست نشریات نامعتبر و جعلی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.