دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس درنظر دارد برخی از امورات خود را به پیمانکاران واجدشرایط از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید

متقاضیان می توانند با مراجعه به لینک ذیل، اسناد مربوطه را دریافت نموده و از تاریخ 97/7/14 لغایت 97/7/21 به دبیرخانه واحد تحویل نمایند

لینک آگهی مناقصه و مزایده

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.