زمان دریافت کارت ورود به...

2018-09-24-11-07-53
قابل توجه دانشجویان گرامی  جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات...

ثبت نام دانشجویان...

97
دانشجویان محترم جدیدالورود جهت ثبت نام به آدرس گنبدکاووس بلوار شهید...

خبری خوش برای فارغ...

2018-08-01-18-09-16
    طی مذاکره دکتر مهرابیان رئیس واحد گنبدکاووس با گروه صنعتی...

لیست رشته های موجود در...

2018-07-17-13-07-02
رديف كارداني پيوسته كارداني ناپيوسته ...