مناقصه پیمانکاری راهبری تعمیر و نگهداری و تاسیسات
آخرین مهلت شرکت در مناقصه 1400/02/08می باشد


  دریافت فایل ضمیمه