نام و نام خانوادگی:  دکتر مهدی نعیمی نظام آباد       

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389402 

فكس:                 01733389101 

پست الکترونیک :   m.naimi2011@yahoo.com

 

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :     1381/07/01   

 

تحصیلات

مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ ورود

تاریخ اخذ

محل اخذ مدرک

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

1369/07/01

1374/04/31

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

1374/07/01

1377/06/31

دانشگاه تهران

دکتری

مدیریت بازاریابی

1390/11/01

1397/11/15

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

 سوابق پژوهشی

 مقالات :

1- دردسرهای ادغام، تازه های جهان بیمه، 1378

2- مدیریت و رهبری، مجله تدبیر، 1377

3- شناسائی و حمایت از رهبران بالقوه، تازه های مدیریت، 1375

4- ضوابط جدید مشاوره، تحول مدیریت، 1375

5- بررسی تأتیر قابلیت اعتماد نام تجاری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه محصولات لبنی صباح در استان گلستان)، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین  کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، 23 مرداد 1393

6- بررسی تاثیر نام تجاری کتابفروشی­های اینترنتی بر پذیرش خرید اینترنتی توسط مشتریان، سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، 13 شهریور 1393

7- جنبش مصرف اخلاقی: نگرانی­­ها و رفتارهای اخلاقی مصرف كننده، اخلاق در علوم و فناوری، 1397

 

8. A Review of the Impact and Benefits of Internet on Marketing Practice, First International Conference on Globalization: business, finance and  education, 22-23.08.2011, Varna, Bulgaria.

9. The Impacts and Benefits of Internet on Marketing Mix. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 1784-1789, 2011.

 

10. The Survey of the Relationship between Cultural Intelligence with Employee's Performance in Bank. Istanbul International Conference on Business and Economics, Istanbul-Turkey: 03-04 August 2012.

11. The Role of Marketing Mix on Brand Value. Fifth International Conference on Globalization: business, finance and education, 28-30.08.2015, Istanbul, Turkey.

12. Investigating the Relationship between Price and Brand Reputation with Consumers Attitudes (Case study: Luxury Goods of Household Goods Stores in North Khorasan Province), Pacific Business Review International, 2016.

 

کتاب:

1- مجموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت- با همکاری آقای دکتر گرجی سال 1385

2- زبان تخصصی مدیریت  با همکاری آقای دکتر مهرانی- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، سال 1394

 

طرح پژوهشی:

1- بررسی عوامل موثر بر رشد و گسترش بیمه محصولات کشاورزی- مورد انتخابی گندم در استان  گلستان     

    ( پایان نامه کارشناسی ارشد )- سال 1377

2- بررسی اثربخشی آموزشهای حین خدمت سازمان فنی و حرفه ای استان گلستان- همکار طرح- سال 1382

3- بررسی و شناخت شیوه های موثر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و ارائه شیوه­های کاربردی - 1390           

4- ارائه الگوی رفتار اخلاقی مصرف کنندگان صنعت مواد غذایی در استان گلستان (رساله دکتری)- 1397                    

 

سوابق تدریس

1-  تدریس دروس مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی، واحد علی آباد کتول- از سال 1379 تاکنون

2- تدریس دروس مدیریت بازرگانی- دانشگاه پیام نور گنبد کاووس- از سال 1380 تا 1391

3- تدریس دروس بازاریابی و بهره برداری و مدیریت محصول در دوره های کارآفرینی

4- تدریس درس بازاریابی و مشتری مداری در بانک ملی ایران- استان گلستان 1389

5-   تدریس درس بازاریابی و مشتری مداری در بانک تجارت- تهران 1391و1392

6- تدریس درس بازاریابی و مشتری مداری در بانک تجارت- شيراز 1392

7-   تدریس درس بازاریابی و مشتری مداری در بانک شهر- تهران 1392

8- تدریس درس رهبری و سرپرستی در شرکت سایپا- 1391

9- تدریس درس مدیریت رفتار سازمانی در شرکت بیمه ایران-گنبد کاوس سال 1396

10- تدریس دروس رشته مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد، واحد علی آباد کتول- از سال 1395 تاکنون

 

 

سوابق اجرائی

1- مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از 01/04/1383 تا 31/06/1385

2- معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس از 01/04/1387 تا 31/06/1389 

3- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد علی آباد کتول از  1387 الی 1390   

4- معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر از 16/03/1393 الی 31/06/1395

5- مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از  26/06/96 تا 30/08/97

6- عضو هیات موسس انجمن علمی بازاریابی – شعبه استان گلستان

7- عضو بسیج اساتید واحد علی آباد کتول (جانشین منابع انسانی واحد)

8- معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس از 01/07/1398  تاکنون