حجت الاسلام علیرضا صفری

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حوزوی

                      دانشجوی دکتری فقه و حقوق

   تلفن مستقیم: 5-01733389102

   تلفن داخلی : 165