نام و نام خانوادگی:      حجت الاسلام علیرضا صفری

 

آدرس محل كار: استان گلستان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن مستقیم:        5-01733389102

   تلفن داخلی :      165

فكس:                 01733389101

 

  

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :         1387/07/02


مدرک تحصیلی :

                      کارشناسی ارشد حوزوی

                      دانشجوی دکتری فقه و حقوق