قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد: جهت دریافت فرم های مربوط به پایان نامه به منوی کارشناسی ارشد از منوی اصلی سایت مراجعه نمایید
شنبه, 07 شهریور 1394

اطلاعیه مهم

کلیه امتحانات پایان ترم نیمسال تابستان94-93 با یک هفته تاخیر آغاز می گردد

تاریخ شروع امتحانات از روز یکشنبه 94/6/1 به یکشنبه 94/6/8 انتقال یافت

 لطفاحداقل 48 ساعت قبل از زمان امتحان کارت ورود به جلسه را دریافت نمایید

معاون آموزشی و دانشجویی

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 25 مرداد 1394 ساعت 16:17)

 

 

ردیف

روز

تاریخ

رشته و مقطع

ورودی

1

شنبه

94/6/21

کلیه رشته ها و مقاطع

91 و ماقبل

2

یکشنبه

94/6/22

کلیه رشته ها و مقاطع

92

3

دوشنبه

94/6/23

کلیه رشته ها و مقاطع

93

4

سه شنبه

94/6/24

کلیه رشته ها و مقاطع

کلیه ورودی ها

5

چهارشنبه

94/6/25

کلیه رشته ها و مقاطع

کلیه ورودی ها

 

مسئولیت عدم رعایت پیش نیازی و همنیازی بعهده خود دانشجو می باشد.

مدیریت امور آموزشی

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 25 مرداد 1394 ساعت 16:02)

 

 

ردیف

عنوان

شروع

پایان

1

انتخاب واحد

94/6/21

94/6/25

2

برگزاری کلاسها

94/6/28

94/10/18

3

حذف و اضافه

94/7/4

94/7/8

4

برگزاری امتحانات

94/10/19

94/10/29

مدیریت امور آموزشی

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 25 مرداد 1394 ساعت 16:03)

 

زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان جهت نیمسال اول 95-94

 

ردیف

روز

تاریخ

رشته

ورودی

1

شنبه

94/7/4

کلیه رشته ها

91 و ماقبل

2

یکشنبه

94/7/5

کلیه رشته ها

92

3

دوشنبه

94/7/6

کلیه رشته ها

93

4

سه شنبه

94/7/7

کلیه رشته ها

کلیه ورودی ها

5

چهارشنبه

94/7/8

کلیه رشته ها

کلیه ورودی ها

مسئولیت عدم رعایت پیش نیازی و همنیازی بعهده خود دانشجو می باشد.

اداره آموزش

آخرین بروزرسانی (شنبه, 17 مرداد 1394 ساعت 09:23)

 

 

.کارگاه آشنایی با شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی در روز دوشنبه مورخ  94/3/11 با حضور اعضای هیات علمی واحد و نماینده پارک علم و فناوری استان برگزار گردید

 

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 12 خرداد 1394 ساعت 15:16)