دوشنبه, 06 مرداد 1393

برای دریافت شیوه نگارش پروژه کارشناسی صنایع غذایی اینجا کیک نمایید

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 25 تیر 1393 ساعت 08:30)

 

انتخاب واحد ترم تابستان از تاریخ 93/04/21الی 93/04/24میباشدوترم تابستان فاقد زمانبندی جهت حذف واضافه میباشد.

زمان کلاسها از تاریخ 93/04/29الی93/05/28میباشد.

زمان امتحانات ترم تابستان از تاریخ 93/06/03الی 93/06/09میباشد.

آخرین بروزرسانی (شنبه, 14 تیر 1393 ساعت 08:01)

 

ثبت نام ترم تابستان برای دانشجویان مهمان از تاریخ 93/04/14 آغاز میگردد

آخرین بروزرسانی (شنبه, 14 تیر 1393 ساعت 07:50)

 

برای دریافت آگهی مناقصه فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس اینجا کلیک کنید

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 29 اردیبهشت 1393 ساعت 11:42)

 

 

 

رشته های تحصیلی موجود در این واحد دانشگاهی

 

کاردانی : 5 رشته

کاردانی پیوسته : 4 رشته

کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی ) : 12 رشته

کارشناسی : 13 رشته

کارشناسی ارشد : 1رشته

 

دانلود

 

 

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 18 دی 1392 ساعت 16:09)