اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر علی امامی

عضو هیئت علمی گروه معماری

استادیار گروه معماری

 • دکتر علی امامی
 • 1361-05-28
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
 • ali.emami.iau@gmail.com
 • 00989113764439
 • www.emami-arch.ir

سابقه ی کار

 • 1970 - 1970

تحصیلات

اطلاعات تماس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

 • ali.emami.iau@gmail.com

 • 00989113764439

 • www.emami-arch.ir

از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید