اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

عطیه اخلی

عضو هیئت علمی گروه پرستاری

مربی گروه پرستاری

  • عطیه اخلی
  • 1367-06-30
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • a_okhli@yahoo.com
  • 09113801556
  • gonbadiau.ac.ir

سابقه ی کار

تحصیلات

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • a_okhli@yahoo.com

  • 09113801556

  • gonbadiau.ac.ir

از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید