اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر تحفه قبادی لموکی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری

مربی گروه حسابداری و مدیریت

  • دکتر تحفه قبادی لموکی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • t_ghobadi@yahoo.com
  • gonbadiau.ac.ir

سابقه ی کار

تحصیلات

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • t_ghobadi@yahoo.com


  • gonbadiau.ac.ir

از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید