اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر لیلا میرسعیدی

عضو هیئت علمی گروه معماری

استادیار گروه معماری

  • دکتر لیلا میرسعیدی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • lmirsaeedy@yahoo.com

سابقه ی کار

تحصیلات

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • lmirsaeedy@yahoo.comاز طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید