اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر معصومه مقیمی

معاون آموزشی و پژوهشی

استادیار گروه صنایع غذایی و شیمی

  • دکتر معصومه مقیمی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • moghimi@gonbadiau.ac.ir
  • 01733389102-4

سابقه ی کار

تحصیلات

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • moghimi@gonbadiau.ac.ir

  • 01733389102-4


از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید