اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر محسن موسیوند

معاون دانشجویی و فرهنگی

مربی گروه عمران

  • دکتر محسن موسیوند
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • moosivand63@gmail.com

سابقه ی کار

تحصیلات

  • دکتری تخصصی 1970 - 1970

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • moosivand63@gmail.comاز طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید