اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر راحیل رضایی کماسی

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

استادیار گروه صنایع غذایی

 • دکتر راحیل رضایی کماسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
 • rezaei.rahil@yahoo.com
 • gonbadiau.ac.ir

سابقه ی کار

تحصیلات

 • کارشناسی 1382 - 1386

  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • کارشناسی ارشد 1386 - 1389

  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • دکتری 1390 - 1394

  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات تماس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

 • rezaei.rahil@yahoo.com


 • gonbadiau.ac.ir

از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید