اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر عبدالقادر تکه ئی

عضو هیئت علمی گروه حسابداری و مدیریت

استادیار گروه حسابداری و مدیریت

  • دکتر عبدالقادر تکه ئی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
  • takei.abdolghader@gmail.com

سابقه ی کار

تحصیلات

اطلاعات تماس

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

  • takei.abdolghader@gmail.comاز طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید