ضمن تبریک به داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 99 که در دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله مصاحبه علمی راه یافته اند،

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند :